Ta strona wykorzytuje pliki COOKIE. Informacje na temat sposobu wykorzystywania zawarte sa w polityce COOKIES.
Korzystajac ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zamknij
English
Polski
SŁOWO KLUCZOWE
lub wybierz wyszukiwanie zaawansowane
Regulamin korzystania z serwisu internetowego ADRENALINER.com ("Regulamin") 
Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Adrenaliner.com, znajdującego się pod adresem URL http://www.adrenaliner.com 
Postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polski, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

UWAGA !
NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH "RODO"


W związku z tym, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie, realizujemy wynikający z nowych przepisów o RODO obowiązek informacyjny administratora w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na potrzeby przesyłania newslettera.

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Snow Religion Martyna Wojtaszek, z siedzibą w Tychach 43 - 100, przy Al. Bielskiej 143 A / 19.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: info@adrenaliner.com

2. Przetwarzanie danych
Administrator przetwarza Państwa dane w celu wysłania komunikatów. Podanie danych osobowych w powyższym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do jego realizacji.

3. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji z otrzymywania komunikatów.

4. Przekazywanie danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

5.  Państwa Prawa
- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
- w celu skorzystania z powyższego prawa należy wypisać się z newslettera lub skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
- przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Data aktualizacji: 24 maja 2018 r. 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu jest firma Snow Religion Martyna Wojtaszek z siedzibą w Tychach, kod pocztowy 43 - 100, Al. Bielska 143a/19; NIP: 6442954857, REGON: 243593204.
KONTO BANKOWE: 42 1050 1399 1000 0091 4833 8503
2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcji Serwisu Adrenaliner.com jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
4. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
5. Serwis Adrenaliner.com udostępnia platformę do prezentacji ofert imprez turystycznych Organizatorów i dokonywania ich rezerwacji, a także do zamieszczania ofert sprzedaży, kupna i zamiany Towarów.
6. Prezentowane w serwisie Adrenaliner.com informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

II. PODSTAWOWE OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

Serwis – portal internetowy Adrenaliner.com (wcześniej Snowreligion.com), umożliwiający wyszukiwanie i rezerwację imprez turystycznych, dodanych w postaci Ofert przez Organizatorów,  dodawanie ogłoszeń sprzedaży, kupna i wymiany sprzętu sportowego przez Użytkownika
Administrator - podmiot zarządzający Serwisem Adrenaliner.com
Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu przed zarejestrowaniem
Użytkownik zarejestrowany – osoba korzystająca z serwisu po zarejestrowaniu.
Konto – nazwa Użytkownika oraz hasło zakładane przez każdego Użytkownika
Rejestracja – założenie konta przez Użytkownika w Serwisie, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, umożliwiającego dostęp do pełnych usług oferowanych przez Serwis.
Formularz Rejestracji - formularz umozliwiający utworzenie konta w Serwisie, zarówno przez Klienta, jak i Organizatora
Organizator (Touroperator) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca organizatorem lub partnerem organizatora imprezy.
Udostępniający -  w tym przypadku serwis Adrenaliner.com, którego działalność polega na prezentowaniu i udostępnianiu ofert imprez turystycznych Organizatora oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów, posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców.
Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub rezerwująca imprezę turystyczną lub polisę ubezpieczeniową.
Oferta – to informacja o imprezie turystycznej, opublikowana w Serwisie przez Organizatora. Za treść Oferty odpowiada wyłącznie Organizator.
Impreza turystyczna (Impreza) – usługa wykonywana przez Organizatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
Formularz Rezerwacji = Formularz Rejestracji - internetowy formularz zgłoszeniowy na imprezę turystyczną, wypełniany przez użytkownika po wybraniu określonej oferty poprzez button "Rezerwuj", zawierający podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko) oraz email klienta lub inne dane (np. nr telefonu), które klient dobrowolnie udostępnia, a następnie przesyłany Organizatorowi i Udostępniającemu.
Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy  zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron. Portal Adrenaliner.com nie ponosi odpowiedzialności za treść Umowy i jej podpisanie przez Klienta.
Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenie regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
Rezerwacja Wstępna - zapytanie o wybraną imprezę turystyczną, składane poprzez Formularz Rezerwacji w Serwisie, która nie jet wiążąca dla żadnej ze stron, a ma jedynie charakter informacyjny.
Rezerwacja Ostateczna - dokończenie procesu rezerwacji Imprezy piomiędzy Klientem a Organizatorem, która jest wiążąca dla obu stron (Klient, Organizator); Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przebieg procesu Rezerwacji Ostatecznej, 
Prowizja - odsetek wartości produktu, w tym wypadku imprezy turystycznej, wypłacany jednorazowo Udostępniającemu przez Organizotra za każdą Imprezę, na którą Klient dokonał Rezerwacji Ostatecznej (podpisanie umowy z Organizatorem lub potwierdzenie przez Klienta Rezerwacji Ostatecznej poprzez link w mailu) .
Giełda sprzętu  - dział ogłoszeniowy serwisu internetowego Adrenaliner.com, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ofert sprzedaży, kupna, zamiany lub oddania odzieży i sprzętu sportowego.
Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), kupna, zamiany, oddania, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
Towar - rzecz, która może być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem
Limit - liczba ogłoszeń, które Użytkownik może dodać za darmo, bez ponoszenia żadnych kosztów.
Emisja - czas wyświetlania ogłoszenia w Serwisie w dziale "Giełda Sprzętu Sportowego"
Sklep internetowy (sklep) - sklep internetowy partnera serwisu Adrenaliner.com, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
Partner serwisu - właściciel sklepu internetowego, z którym serwis Adrenaliner.com współpracuje.

III.  OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Korzystając z Serwisu Adrenaliner.com akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności, tym samym ponosząc własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
2. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego celem oraz obowiązującymi przepisami prawa, bez naruszania dobrych obyczajów.
3. Administrator umożliwia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu.
4. Przeglądanie ofert nie wymaga rejestracji w serwisie
5. Rezerwacja imprezy, dodawanie komentarzy i treści własnych wymaga zarejestrowania się w serwisie.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Administrator podejmuje również decyzję o zamknięciu Serwisu.
Każdy użutkownik ma obowiązek sprawdzać Regulamin co jakiś czas w celu zapoznania się ze zmianami, które zostały wprowadzone przez Administratora.
7. Udostępniający może w każdej chwili zaprzestać udostępniania wybranych lub wszystkich mechanizmów i treści bez podania przyczyn na dowolny okres czasu. Zaprzestanie na stałe spowoduje usunięcie danych Użytkowników. Zmiana domeny lub serwera nie stanowi zaprzestania udostępniania.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji Snowreligion.com i Adrenaliner.com w internecie.
10. Serwis Adrenaliner.com nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
11. Nie jest dozwolone, bez zgody Administratora kopiowanie i udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części. Zastrzeżenie nie dotyczy kopii stron przechowywanych w publicznie dostępnych bazach systemów katalogowych, wyszukiwawczych i indeksujących, pod warunkiem, że bazy te udostępniane są bezpłatnie bez żadnych dodatkowych warunków wszystkim użytkownikom internetu i udostępnianie to nie wiąże się z korzyściami materialnymi dla udostępniającego, a udostępnianie dotyczy wielu witryn.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS
1. Prezentowanie ofert Imprez Turystycznych Organizatorów aktywnego wypoczynku i umożliwienie ich rezerwacji poprzez Serwis.
2. Umożliwianie użytkownikowi dodawanie ogłoszeń w zakładce "Giełda sportowa".
3. Przygotowywanie indywidualnych projektów wakacji na specjalne życzenie klienta ("Sam zaplanuj wyprawę życia").
4. Umożliwienie Klientowi bezpośrednie wejście ze strony Serwisu do partnerskiego sklepu internetowego.

V. REZERWACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH
1. Udostępniający, w tym wypadku poral Adrenaliner.con nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert, w szczególności za treść Ofert niepełnych, niepoprawnych, czy zawierających informacje nieprawdziwe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki realizacji, czy też niedojścia do skutku transakcji, wynikłych z faktu zamieszczenia Oferty w Serwisie. Użytkownik powinien samodzielnie podjąć niezbędne działania dla weryfikacji prawdziwości treści Oferty.
2. Ze swojej strony Serwis Adrenaliner.com dokona wszelkich starań, żeby sprawdzić Organizatora i oferty, zamieszczane przez niego w Serwisie.
3. Rezerwacje składane przy pomocy serwisu Adrenaliner.com są rezerwacjami wstępnymi i w każdym wypadku muszą zostać potwierdzone przez Organizatora, by móc dokonać Rezerwacji Ostatecznej.
4. Cena zakupu imprezy turystycznej, termin, warunki i oferowane świadczenia nie są gwarantowana przez Organizatora w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora.
5. Organizator imprezy turystycznej zastrzega prawo do zmiany oferty (ceny, warunków, terminu) lub jej całkowitego wycofania ze sprzedaży już po dokonaniu rezerwacji. Serwis Adrenaliner.com nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie lub w Warunkach Uczestnictwa Organizatora.
Serwis Adrenaliner.com nie uczestniczy w procesie dokonywania zmian w rezerwacji lub jej anulowaniu.
6. Dokonanie ostatecznej rezerwacji imprezy turystycznej przez klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
7. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.
8. Aby dokonać procesu rezerwacji Imprezy, Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować się w Serwisie, poprzez podanie Imienia i Nazwiska oraz adresu email. Pozostałe dane (nr telefonu) są podawane przez Użytkownika dobrowolnie. Po wprowadzeniu danych, Użytkownik jest zobligowany do zaznaczenia w dolnej części Formularza akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu (po uprzednim zapoznaniu się z nim)
Przesłanie formularza nie wiąże się z żadnymi kosztami i nie zobowiązywuje Klienta do zawarcia Umowy z Organizatorem.
9. Klient może zrezygnować z wyjazdu na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa w imprezie każdego Organizatora. Serwis nie bierze udziału w procesie odwołania rezerwacji przez Klienta po podpisaniu przez niego umowy lub po dokonaniu Rezeracji Ostatecznej w Serwisie.
10. Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Dokonywanie rezerwacji  z użyciem fałszywych danych lub w imieniu osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA, KORZYSTAJĄCEGO Z USŁUG SERWISU
1. Organizator ma prawo do nieodpłatnego i nieograniczonego prezentowania ofert Imprez Turystycznych w Serwisie.
2. Aby dodawać oferty w serwisie, Organizator musi dokonać Rejestracji poprzez Formularz Rejestracji dla Organizatora.
3. Organizator ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych i prezentowanych ofert w panelu użytkownika, po wcześniejszym zalogowaniu w Serwisie.
4. Organizator:
- ma obowiązek zamieszczania tylko prawdziwych ofert, których opis zgadza się ze stanem faktycznym,
- może dodawać oferty tylko w imieniu własnym, a nie osób trzecich,
- ma prawo dodawania ofert imprez turystycznych wyłącznie, jeśli jest ich organizatorem lub ma do nich pełne prawa pośrednictwa w ich sprzedaży i prezentowania od faktycznego Organizatora.
- musi posiadać odpowiednie uprawnienia do organizowania wyjazdów w Polsce i/lub za granicą,
- dokona wszelkich starań, aby proces rezerwacji: potwierdzenie dostępności oferty i weryfikacja proponowanych Klientowi świadczeń, potwierdzenie rezerwacji wstępnej i ostatecznej, podpisanie umowy, kontakt z Klientem, przebiegały bezproblemowo i w możliwie najkrótszym czasie.
5. Organizator zobowiąże się do wypłacenia prowizji Udostępniającemu w wysokości 10 % wartości imprezy lub innej, ustalonej wcześniej między obiema stronami (Organizatorem i Udostępniającym), po spełnieniu określonych warunków procesu rezerwacji jego imprezy poprzez Serwis.
6. Podstawą wypłacenia prowizji jest dokonanie przez Klienta rezerwacji ostatecznej, która równa się z podpisaniem umowy Organizatora z Klientem lub dokonanie rezerwacji ostatecznej poprzez link rezerwacyjny w mailu.
Od rezerwacji wstępnej, którą składa klient nie jest pobierana prowizja, ponieważ nie jest ona wiążąca dla żadnej ze stron.
7. Prowizja zostanie zwrócona Organizatorowi w w sytuacji, kiedy Organizator wykaże, że impreza nie odbyła się.  
8. Administrator ma prawo do założenia konta Organizatorowi w Serwisie, za jego zgodą i po przesłaniu wszystkich potrzebnych danych do Rejestracji Organizatora.
9. Administrator ma prawo do zamieszczania ofert w imieniu Organizatora i po udostępnieniu mu treści, które mają być prezentowane w Serwisie.
10. Każdorazowo, Organizator ma obowiązek zweryfikowania swoich danych i ofert, które zostały dodane przez Administratora w panelu uzytkownika i ewentualnie ich poprawienie lub usunięcie.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie w imieniu i za zgodą Organizatora. 12. Organizator ma obowiązek do uaktualniania informacji zawartych w ofercie, jeśli nastąpiła ich zmiana np. ceny, terminu, zakwaterowania, transportu itp. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za zarezerwowanie imprezy przez użytkownika serwisu na niezmienionych przez Organizatora warunkach. Odpowiedzialność w takiej sytuacji ponosi Organizator.

VII. REGULAMIN KORZYSTANIA Z GIEŁDY SPORTOWEJ

REGULAMIN WCHODZI W ZYCIE W MOMENCIE URUCHOMIENIA NA STRONIE GIEŁDY SPORTOWEJ.

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.
2. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
- wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie (min. wypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe),
- dokonania aktywacji Ogłoszenia, poprzez mail otrzymany z Serwisu, natychmiast po dodaniu ogłoszenia,
- emisja Ogłoszenia rozpoczyna się natychmiast po jego aktywacji.
3. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym Towaru, którego Ogłoszenie dotyczy.
4. Użytkownik jest zobowiązany do zamieszczania Ogłoszeń z Towarami, których obrót nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
5. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
6. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
7. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych wersjach (w innym rozmiarze, kolorze, parametrach itp.). Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
8. Dodawanie Ogłoszenia w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Limit Ogłoszeń na 1 Użytkownika wynosi 10 ogłoszeń. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek dokonania opłaty za każde następne ogłoszenie, poza limitem. Koszt Ogłoszenia poza Limitem to 3 zł/1 miesiąc emisji.
9. Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania wpłaty za każde następne ogłoszenie.
10. Wpłaty można dokonać przelewem na konto lub poprzez serwis PayU.
11. W okresie emisji Ogłoszenia, Użytkownik w każdej chwili może modyfikować jego treść i szczegóły (np. kategorię), usunąć Ogłoszenie, a także przedłużyć czas jego emisji.
12. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
13. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji, Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Serwisu.
14. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia w każdym momencie, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
15. Serwis Adrenaliner.com nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość lub legalność ogłoszeń, dodawanych przez Użytkowników.
16. Serwis Adrenaliner.com nie pośredniczy w transakcjach kupna, sprzedaży, zamiany, przekazywania pomiędzy Użytkownikami, a jedynie udostępnia platformę do dodawania ogłoszeń przez Użytkownika.

VII. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO (SKLEPU)

REGULAMIN WCHODZI W ZYCIE W MOMENCIE URUCHOMIENIA WSPÓŁPRACY Z PARTNERSKIM SKLEPEM INTERNETOWYM 
1. W zakresie sprzedaży internetowej, serwis Adrenaliner.com współpracuje z partnerem serwisu, w tym przypadku ze sklepem ..... , którego właścicielem jest ....
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą .....
2. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego i polityka prywatności są jednoznacznie określone bezpośrednio na stronie partnera serwisu.
3. Serwis Adrenaliner.com nie ponosi odpowiedzialności za treść i materiały zamieszczane na stronie partera i za transakcje internetowe dokonywane poprzez serwis partnera

VIII. Kontakt
Jeśli masz pytania lub wątpliwości odnośnie regulaminu skontaktuj sią z nami poprzez formularz kontaktowy lub pisząc maila na adres: info@adrenaliner.com

Aktualizacja Regulaminu 30.06.2015

POLITYKA PRYWATNOSCI

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez  Adrenaliner.com zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.).

2. Serwis Adrenaliner.com przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług pośrednictwa w rezerwacji  imprezy turystycznej przez  Adrenaliner.com), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym i w formularzu rezerwacji.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny oraz wysyłając formularz rezerwacji wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Adrenaliner.com swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.

4. Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.

6. Każda osoba powierzająca nam swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu i dokonania zmian.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm., masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
Zmiany lub aktualizacji można dokonać po zalogowaniu się do systemu i wybraniu odpowiedniej opcji w menu, jak również przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@adrenaliner.com lub listy poleconego na adres siedziby firmy.

7. Dane mogą zostać usunięte również przez administratora:
- w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail
- w przypadku wypełniania formularza rezerwacji w imieniu osób trzecich (bez ich pełnomocnictwa)
- posługiwanie się nieprawdziwymi danymi osobowymi.
W takim przypadku usunięcie danych jest nieodwracalne.

8. W celu realizacji usługi (pośrednictwo w rezerwacji imprezy turystycznej)  Serwis udostępnia lub może udostępnić zebrane dane Organizatorom imprez turystycznych, w celu zawarcia umowy z Państwem,

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum i służy wyłącznie do realizacji zamówienia na imprezę turystczną. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Dane osobowe poza w/w wyjątkami nie są przekazywane osobom trzecim, natomiast mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie przez uprawnione organy (Policja, prokuratura, Izba Celna, Urząd Skarbowy).

9. Danych użytych do zakupu imprezy turystycznej nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie również nie da się zmienić lub usunąć.

10. Serwis Adrenaliner.com zapewnia wszystkich Użytkowników, że pozostaną anonimowi przez cały czas korzystania ze stron portalu. Zbierane są jedynie informacje o charakterze statystycznym. Do tego celu portal Adrenaliner.com może wykorzystywać mechanizm "Cookies".

II. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ("Cookies")

1. Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronach portalu Adrenaliner.com.

2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając portal Adrenaliner.com).

3.Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych Serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez portal Adrenaliner.com są bezpieczne, nie zawierają danych osobowych i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanych na tych urządzeniach. Pliki Cookies używane są w następujących celach:
- identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
- zapamiętywania przeglądanych ofert turystycznych i  zarezerwowanych imprez turystycznych;
- zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy rezerwacji, ankiet lub danych logowania do Serwisu;
- dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron portalu Adrenaliner.com ;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcje Serwisu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki rezerwacji poprzez formularz rezerwacji). Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez portal Adrenaliner.com – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies orazich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Firefox
- w przęglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari

III. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Serwis Adrenaliner.com zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. 

Aktualizacja 17.06.2015
AKTYWNE WAKACJE - WYJAZDY I SZKOLENIA SPORTOWE DLA MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW EKSTREMALNYCH
W wyszukiwarce aktywnego wypoczynku Adrenaliner.com znajdziesz oferty naszych szkoleń z zakresu: wspinaczki, zimowej i letniej turystyki górskiej, lawinowe, narciarskie, kursy skiturowe i freeride, wyjazdy na via ferraty, trekkingi i wyprawy wysokogórskie.
Oprócz naszych szkoleń sportowych dla dorosłych i dzieci, na stronie znajdują się oferty kilkudziesięciu organizatorów aktywnego wypoczynku z z całego świata: wyjazdy kitesurfingowe, windsurfingowe, surfingowe, wakeboardowe, tenisowe, narciarskie, snowboardowe, rowerowe, rejsy żeglarskie, obozy biegowe, wakacje z jogą, spływy kajakowe i raftingowe.  Adrenaliner.com to portal dla ludzi aktywnych, miłośników sportów ekstremalnych, który pozwoli Ci szybko i sprawnie wyszukać i zarezerwować wyjazdy i wakacje aktywne z adrenaliną po cenach organizatorów.
ADRENALINER.com - wyjazdy z adrenaliną 

            
więcej
Tanie wyjazdy na narty w Alpy, Dolomity, Pireneje
Wyjazdy na narty i snowboard w Alpy i Dolomity wcale nie muszą być drogie. Biura podróży oferują tanie wyjazdy na narty i snowboard w pakietach ze skipassem, transportem, zakwaterowaniem w cenie już od 1290 zł za tydzień. Grupowy wyjazd na narty autokarem do Austrii, Włoch i Szwajcarii zawsze będzie tańszy, niż wyjazd indywidualny, ale podróż trwa dłużej, dlatego coraz popularniejsza staje się opcja latania w Alpy na narty samolotem. Samolotem na narty dostaniemy się tam, gdzie autokarem nie pojedziemy np. do Andory, Hiszpanii w Pireneje, do Gruzji w góry Kaukazu.
 
więcej
Wyjazdy kitesurfingowe na najlepsze spoty świata
Kitesurfing na Fuerteventurze, Rodos, Sardynii, w Egipcie, Tarifie stał się tak popularny wśród Polaków, że organizatorzy kite wyjazdów prześcigają się w oferowaniu nowych, egzotycznych kierunkach kitesurfingowych. Biura podróży oferują wyjazdy kitesurfingowe na Zanzibar, Sri Lankę, Filipiny Boracay, Dominikanę Cabarete, Karaiby, Wyspy Zielonego Przylądka, do Maroka, Brazylii, Kenii, Wenezueli.
więcej
JEDNODNIOWE I WEEKENDOWE SZKOLENIA I KURSY WSPINACZKOWE
Jednodniowe i weekendowe szkolenia / kursy wspinaczkowe na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej to dobra alternatywa dla tych, którzy nie mają urlopu, a chcę aktywnie spędzić czas w skałach. Szkolenia to wprowadzenie do wspinaczki dla osób, które nigdy wcześniej się nie wspinały lub wspianły się tylko na panelu (ściance wspinaczkowej). Na naszych wyjazdach poznasz nie tylko elementy wspinaczki, ale również techniki, przydatne w eksploracji gór wysokich, lodowców, via ferrat, na skiturach i pozatrasowej jeździe na nartach i snowboardzie (freeride).
 

Obóz treningowo-wspinaczkowy from stendar on Vimeo.

więcej
Obozy tenisowe, rowerowe, żeglarskie, wspinaczkowe -pomysł na aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży
Zwykłe kolonie przeszły już dawno do lamusa, odkąd na rynku turystycznym pojawiły się młodzieżowe obozy sportowe, tematyczne, na których nasze dzieci mogą rozpocząć naukę gry w tenisa, jazdy na longboardzie, pływania na żaglówce, wakeboardzie, windsurfingu, kitesurfingu lub wspinaczki skałkowej. Obozy sportowe przeznaczone są zarówno dla początkujących, jak i dla dzieci, które już uprawiają dany sport: grają w tenisa, jeżdżą na deskorolce, pływają na desce z żaglem lub latawcem. Wyjazdy aktywne dla dzieci i młodzieży znajdziemy w ofercie klubów sportowych, szkółek tenisowych, szkół oraz touroperatorów, wyspecjalizowanych w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
więcej
Windsurfing czy kitesurfing - co wybrać ?
Wielu z nas staje przed dylematem, co wybrać: windsurfing czy kitesurfing. Szkoły kitesurfingowe w Polsce, na Półwyspie Helskim i na świecie wyrastają jak grzyby po deszczu. Oferują kursy i szkolenia kitesurfingowe IKO w Polsce i za granicą w atrakcyjnych cenach, zapewniając nas, że w tydzień nauczymy się pływać na kitesurfingu i dostaniemy legitymację IKO. W porównaniu z nauką windsurfingu brzmi to wręcz idealnie i na pierwszy rzut oka nie pozostawia wątpliwości, co wybrać. Ale czy na pewno jest tak różowo, jak wygląda ?
więcej
Trekkingi, trampingi, wyprawy wysokogórskie, ferraty, wspinaczka - co wybrać
W ofercie naszych szkoleń i wypraw znajdziecie wyjazdy trekkingowe, trampingi, wyprawy wysokogórskie, wjazdy na ferraty, kursy wspinaczkowe. Lubicie góry i przygodę, chcecie spędzić aktywne wakacje w górach, ale nie wiecie, którą formę wybrać ? Krótko podpowiemy, czym się różnią. Trekkingi są formą aktywności górskiej, zwykle wysokogórskiej, której celem jest pokonywanie znacznych odległości pieszo; trwają zwykle kilka a nawet kilkanaście dni, często odbywają się na znacznych wysokościach. Trampingi są tańszą formą turystyki, w której kluczowym elementem jest przygoda, odbywają się w kameralnym gronie i mają na celu dotarcie i zobaczenie jak największej liczby miejsc, obiektów, możliwie najtańszym kosztem. Wcale nie muszą odbywać się w rejonach górskich. Ferraty - to żelazne drogi, szlaki górskie ubezpieczone linami stalowymi, stopniami, klamrami. Ferraty znajdują się w Dolomitach, Alpach, ale też w Tatrach. 

 
więcej
SZKOLENIA SKITUROWE I FREERIDE
Weekendowe szkolenia skiturowe i freerajdowe (freeride = jazda poza trasą, off - piste) to nasza specjalność. Szkolenia, wyjazdy, wycieczki skiturowe oraz freeride campy organizujemy w Tatrach Słowackich i Tatrach Polskich oraz w Beskidach, Alpach i Dolomitach.
Program szkolnia skiturowego obejmuje: szkolenie lawinowe ABC (posługiwanie się sprzętem lawinowym: detektor, sonda, łopata), dobór sprzętu skiturowego i freeride, poruszanie się w terenie lawinowym i eksponowanym, planowanie wycieczki skiturowej i zjazdu, ocena zagrożeń, zachowanie się podczas wypadku lawinowego. 
Prowadzimy również wypożyczalnię sprzętu freeride, skitur oraz sprzętu zimowego: raków, czekanów, uprzęży i kasków. 
więcej
AKTYWNA MAJÓWKA 2017 - FERRATY, WSPINACZKA, ROWERY, TREKKING
Majówka 2017 i lato 2017 we Włoszech nad Jeziorem Garda - zapraszamy na via ferraty i trekking w Dolomitach, wspinaczkę w Arco, rowery nad Jeziorem Garda. W programie wyjazdu majówkowego: szkolenie ferratowe dla osób początkujących, najpiękniejsze ferraty nad Jeziorem Garda, szkolenie wspinaczkowe na każdym poziomie zaawansowania, zwiedzanie Wenecji, dla chętnych - wspólne wycieczki rowerowe po najpiękniejszych trasach rowerowych nad Jeziorem Garda. 
więcej
NAJPIĘKNIEJSZE FERRATY W DOLOMITACH I W ALPACH
Wyprawy na ferraty z każdym rokiem zdobywają coraz więcej nowych wielbicieli. Via Ferraty czyli "żelazne drogi" to świetna alternatywa dla tych, którym znudziły się klasyczne trekkingi i poszukują nowych wrażeń w górach wysokich, takich jak Dolomity czy Alpy. Na ferratach z pewnością świetnie odnajdą się miłośnicy Orlej Perci, wspinaczki i wędrówek pozaszlakowych. 
Włoskie Dolomity i Alpy Austriackie to istny raj dla miłośników ferrat. W Dolomitach i w Alpach znajdują się najpiękniejsze, najciekawsze i najtrudniejsze ferraty, ale początkujący też znjadą tu ferraty dla siebie.

więcej
Co nas wyróżnia?
Jesteśmy platformą internetową, która integruje biura podróży i kluby sportowe, wyspecjalizowane  w organizacji aktywnego wypoczynku w Polsce i za granicą. Tylko u nas, w jednym miejscu, wyszukasz i porównasz oferty wyjazdów sportowych, zarezerwujesz wyjazd po cenie organizatora i zaopatrzysz się w niezbędzny sprzęt sportowy.
więcej
WCZASY DLA AKTYWNYCH WYJAZDY AKTYWNE 
WYSZUKIWARKA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
TURYSTYKA AKTYWNA BIURO PODRÓŻY DLA AKTYWNYCH OBOZY SPORTOWE AKTYWNE WYJAZDY DLA SINGLI AKTYWNE WCZASY DLA SINGLI  PODRÓŻE DLA AKTYWNYCH KURSY I SZKOLENIA SPORTOWE AKTYWNI SINGLE BIURO PODRÓŻY DLA NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW KURSY KAJAKARSTWA GÓRSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH WYJAZDY NA SNOWBOARD W ALPY  WYJAZDY NA NARTY W ALPY FREERIDE CAMP SZKOLENIA FREERAJDOWE ALPY WYJAZDY FREERAJDOWE NARTY DLA SINGLI SNOWBOARD DLA SINGLI WYJAZDY NARCIARSKIE W ALPY WYJAZDY SNOWBOARDOWE W ALPY TANIE NARTY W ALPACH TANIE WYJAZDY NA NARTY I SNOWBOARD AKTYWNE WAKACJE DLA SINGLI WINDUSRFING MAJÓWKA 2016 NARTY MAJÓWKA 2016

 
KITE WYJAZDY   SZKOLENIA SURFINGOWE SURF CAMPY KITESURFING SZKOLENIA IKO WAKE CAMP  OBOZY WAKE WCZASY Z JOGĄ WAKACJE Z JOGĄ NAD MORZEM I W GÓRACH WINDSURFING GRUPOWY WYJAZD SZKOLENIOWY  KITESURFING GRUPOWY WYJAZD SZKOLENIOWY TREKKING GRUZJA KAUKAZ WYPRAWY WYSOKOGÓRSKIE KORONA ZIEMI TREKKINGI I WYPRAWY W GÓRY CAŁEGO ŚWIATA WYJAZDY NA NARTY  WYJAZDY KITESURFINGOWE WYJAZDY WINDSURFINGOWE WYPRAWY TREKKINGOWE WCZASY TENISOWE OBOZY BIEGOWE BIEGI GÓRSKIE  OBOZY TENISOWE DLA DOROSŁYCH OBOZY TENISOWE DLA DZIECI WYPRAWY TREKKINGOWE AZJA  WYPRAWY TREKKINGOWE AMERYKA POŁUDNIOWA SZKOLENIA KITESURFINGOWE SZKOLENIA WINDSURFINGOWE FUERTEVENTURA SZKOLENIA WAKEBOARDOWE RAFTING SŁOWENIA BOVEC WYPRAWY RAFTINGOWE RAFTING W AUSTRII TYROL WARSZTATY JOGI WYJAZDY KITESURFINGOWE KITESURFING MAJÓWKA 2016 AKTYWNA MAJÓWKA 2016 
Copyright © snowreligion.com